Blog

Heavy Duty skyddar farligt gods

Oavsett om man talar med FARUSA emballage eller Center for Emballage og Transport på Teknologisk Institut i Danmark, bör man spetsa öronen, när samtalet gäller emballering av farligt gods. Båda parter är, som leverantör av wellpappemballage för Heavy Duty respektive som den myndighet vilken provar och godkänner dessa, djupt engagerade i det mycket omfattande och komplexa regelverk som reglerar området.

Read More